Het privacybeleid van Mieke van MaanenMieke van Maanen

Privacybeleid

Privacybeleid van www.miekevanmaanen.nl

Maart 2018.

Wij zijn ons er bewust van dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze taak om uw privacy te beschermen.  Het privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mieke van Maanen, gevestigd aan Handelskade 20 in Stadskanaal. Tevens is Mieke van Maanen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Mieke van Maanen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld.

Gebruik van de persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten zullen wij u  vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld:

  • Toezending van het magazine;
  • Versturen van de nieuwsbrief;
  • Toesturen van de gratis EFT video;
  • Desgewenst relevante informatie;

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu.

Het versturen van de nieuwsbrief zal uitsluitend gebeuren als u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven middels de checkbox op de website. Onderaan iedere mailing kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analysering van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden uitsluitend overgebracht naar de server van Mieke van Maanen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en zal er om uw toestemming gevraagd worden. U wordt dan in staat gesteld om de cookies te weigeren of te accepteren.

Google analytics

Indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van een cookie zal deze ook worden gebruikt voor Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op de website en vervolgens  om onze website en marketing inzet te kunnen verbeteren.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De verzamelde informatie wordt door Google zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.  De verkregen gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

De aan ons verstrekte persoonlijke informatie, zoals naam en e-mailadres  wordt niet met derden gedeeld. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor uw privacy. Wij kunnen met in achtneming van het voorgenoemde geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de desbetreffende partij.

Recht op inzage, rectificatie en wissen van gegevens

Alle bezoekers wordt de mogelijkheid geboden om de persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen ten allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan beëindigen. Als u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Mieke van Maanen NLP Coaching
Therapie en Advies
Handelskade 20
9503 AA Stadskanaal
+31 (0)6 383 29 536
info@miekevanmaanen.nl